Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujZastrzeżenie odpowiedzialności

Szanowni Państwo,

Jedynym pewnym źródłem informacji nt. naszych spółek są raporty bieżące i okresowe przekazywane do publicznej wiadomości poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd systemem ESPI.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne niezgodności i brak aktualności danych zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Niniejsza strona internetowa i informacje na niej zawarte są opracowywane w celu ułatwienia Państwu zapoznania się z naszymi spółkami. Dokładamy wszelkich starań, aby zakres informacji i ich forma była dla Państwa satysfakcjonująca oraz aby były one aktualne.

Udostępniony przez nas adres e-mailowy relacji inwestorskich umożliwia Państwu indywidualne uzyskiwanie informacji nt. naszych spółek. Dokładamy wszelkich starań, aby udzielać Państwu odpowiedzi drogą e-mailową w ciągu 24 godzin, jednak jedynym sposobem gwarantującym szybką odpowiedź jest bezpośredni kontakt telefoniczny z osobami upoważnionymi do kontaktu z inwestorami. Za ewentualne opóźnienia w odpowiedzi drogą elektroniczną serdecznie przepraszamy.

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting