polski english ue
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujZakupy złomów

Kierownik Zespołu Skupu złomu
Dariusz Grzelczyk                   
Tel. + 48 63 247 48 50
Kom. +48 695 107 008
Fax + 48 63 247 48 42
e-mail: d.grzelczyk@impexmetal.com.pl
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting