Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujZakres badań

 Do podstawowych zadań Laboratorium Centralnego należy m.in.:
  • badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy: pył całkowity, pył respirabilny, hałas, oświetlenie, czynniki chemiczne (Fe, Mn, Cr, Zn), mikroklimat, drgania,
  • badania emisji: pył, fluor gazowy, fluorki stałe, NOx, SO2, CO, CO2,
  • badanie składu chemicznego wyrobów aluminiowych,
  • badanie wód i ścieków: zawiesina ogólna, zawiesina mineralna, indeks nadmanganianowy, BZTn, CHZT, chlor, chlorki, żelazo, fosforany, mangan, chrom, fluor, fluorki, siarczany, twardość, przewodnictwo właściwe, pH, zasadowość,  substancje rozpuszczone, substancje ekstrahujące, SDI,
  • badania metaloznawcze: mikrotwardość,  korozja warstwowa, wielkość ziarna „mikro” i „makro”, liczba gazowa, wielkość i identyfikacja zanieczyszczeń, wielkość komórki dendrytycznej, wielkość i identyfikacja wydzieleń, grubość plateru, testy korozyjne, potencjał korozyjny, odporność termiczna,
  • badanie parametrów wytrzymałościowych wyrobów walcowanych: wytrzymałość na rozciąganie, twardość, próba zginania, tłoczność, anizotropia płaska, plastyczność
  • usługi pomiarowe: czujniki temperatury, termometry, regulatory temperatury, przetworniki pomiarowe, manometry, suwmiarki, urządzenia mikrometryczne, przymiary wstęgowe, średnicówki mikrometryczne, głębokościomierze i wysokościomierze czujnikowe. 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting