Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujWażne linki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - www.gpw.com.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - www.seg.org.pl

Komisja Nadzoru Finansowego - www.knf.gov.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - www.kdpw.com.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych - www.sii.org.pl

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting