Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujTereny niezabudowane - sprzedaż lub dzierżawa

Tereny Konin – Maliniec przemysłowe
1. Lokalizacja
Obszary o łącznej powierzchni ok. 55 ha (w grupach od 1 ha do 24,5 ha) położone w bezpośrednim sąsiedztwie Impexmetal S.A. Aluminium Konin po stronie wschodniej i zachodniej. Istnieje możliwość podziału na mniejsze powierzchnie.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Tereny przemysłowe.

3. Zabudowa
Brak.

4. Dojazd
Tereny posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej z dojazdem do drogi krajowej nr 25 Ostrów Wlkp. – Bydgoszcz (odległej o ok. 1-2 km) i dalej do autostrady A2 (odległej o ok. 15 km).

5. Dostępność mediów
Brak. 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting