Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujPaweł Błaszczyk

dr Paweł Błaszczyk

 

Członek Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan dr Paweł Błaszczyk nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO


Wykształcenie:

2010 pobyt naukowy, Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg
2009 Doktorat, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Od 2010 Adwokat
2006 – 2010 Aplikacja adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka, Warszawa
2002 – 2004 Diploma in An Intriduction to English Law and the Law of the European Union, British Centre for English and European Legal Studies, Uniwersytet Cambridge i Uniwersytet Warszawski
2000 – 2005 Magister Prawa I Administracji, Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Praca naukowa

Od 2015 wykładowca na Studiach Podyplomowych „Business Law” prowadzonych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji.
Od 2012 wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Spółek i Podyplomowych Studiach Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.
2010 - 2013 adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Uniwersytecie Warszawskim.
2010 - 2012 wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Uniwersytecie Warszawskim.


Przebieg kariery zawodowej

  • Od 2005 prawnik w Kancelarii Adwokacko – Radcowskiej Błaszczyk i Partnerzy (od 2011 roku jest jej Partnerem)
  • 2007 asystent Społecznego Rzecznika Przedsiębiorstw oraz był ekspertem w departamencie prawnym w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.


Dodatkowe istotne funkcje pełnione

2012 - 2014 Członek Rady Nadzorczej Z. Ch. „Organika – Sarzyna” S.A.


Języki obce:
Biegła znajomość j. angielskiego (Certificate of Advance English), dobra j. niemieckiego.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting