Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujRelacje Inwestorskie – pełna informacja

Relacje inwestorskie w Impexmetal S.A. mają na celu kreowanie i utrzymywanie efektywnej komunikacji Spółki z otoczeniem inwestorskim. Podstawowym celem działań IR jest przedstawianie rzetelnego obrazu Spółki, wraz z jednoczesną budową wiarygodności i zaufania w oczach inwestorów.

Wykorzystywane narzędzia investor relations umożliwiają prowadzenie całokształtu działań komunikacyjnych ze wszystkimi czynnymi uczestnikami rynku kapitałowego. Spółka w ramach relacji inwestorskich utrzymuje kontakty ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego. Platformę dwustronnej komunikacji z akcjonariuszami stanowi korporacyjna strona Spółki. Daje możliwość szybkiego i bezpośredniego kontaktu z działem IR oraz pozwala inwestorom zdobywać informacje niezbędne w bardziej świadomym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting