polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujRaporty Bieżące 2018

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 12/2018

 
Informacja nt. potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej  od Emitenta
 
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.
 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 09/2018

 
Informacja na temat analizy opcji strategicznych Emitenta
 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 07/2018

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 06/2018

 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Przyjęcie Strategii rozwoju Impexmetal S.A. na lata 2018 - 2026
 
Informacja o trwającym postępowaniu kontrolnym w spółce zależnej
 
Nabycie obligacji Impexmetal S.A. przez jednostki zależne
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting