Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujRada Nadzorcza Spółki

Arkadiusz Krężel

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Arkadiusz Krężel nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO

 

Wykształcenie wyższe techniczne.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Przebieg kariery zawodowej

 • 2006 - 2012: Członek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
 • 1992 - 2006: Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • 1981 - 1992: Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz - Juliusz" w Sosnowcu.
 

Języki obce

 • język rosyjski na poziomie zaawansowanym
 • język francuski i angielski na poziomie podstawowym
 

Przebyte szkolenia

 • 1994 Wymiana doświadczeń w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw "Zadania i metody pracy Treuhand" Treuhand, Niemcy
 • 1996 "Procesy transformacji w gospodarce w kontekście integracji z UE na przykładzie gospodarki Hiszpanii" Assesores de Comercio Exterior , S.L, Belgia
 • 1997 "Instytucje rozwoju regionalnego Unii Europejskiej na przykładzie Portugalii" Co-operation and Regional Development Agency CDR, Portugalia.
 

Dodatkowe funkcje pełnione w latach 1997 - 2012

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
 • Członek Zarządu Francusko - Polskiej Izby Gospodarczej w Patyżu
 • Członek Polsko - Japońskiego Komitetu Gospodarczego
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
 • Wiceprzewodniczący Rady Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. z siedzibą w Krakowie.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting