Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujOświadczenia stosowania ładu korporacyjnego

18.04.2012 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2012 ROKU pobierz »
 
17.04.2013 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2013 ROKU pobierz »

18.04.2014 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2014 ROKU pobierz »
 
17.04.2015 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2015 ROKU pobierz »
 
23.03.2016 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2016 ROKU pobierz »
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting