Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujBHP

Poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy jako istotnego czynnika dla każdego pracownika jest również priorytetem działań naszej firmy. Podejmujemy działania zapobiegające wszelkiego rodzaju zagrożeniom bezpieczeństwa pracy, w tym zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, oraz wypadkom i chorobom zawodowym. Tworzymy i sprzyjamy bezpiecznym i przyjaznym warunkom pracy.

Kładziemy nacisk na edukację i podnoszenie świadomości pracowników na temat zagrożeń na stanowiskach pracy i sposobach ich unikania. Motywujemy pracowników do wykazywania własnej inicjatywy w zakresie poprawy swoich warunków pracy poprzez funkcjonujący od wielu lat system ulepszeń oparty na filozofii kaizen.

Wszystkie nasze działania w zakresie bhp są zgodne z międzynarodowym standardem OHSAS 18001.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting