polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujFŁT Polska Sp. z o.o. 
FŁT Polska Sp. z o.o.
ul.Jagiellońska 76
03-301 Warszawa 
www.fltpolska.pl
 

tel.: (+48) 22 65 86 466
fax: (+48) 22 65 86 362
e-mail:info@fltpolska.pl
 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting