Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujZM Silesia S.A. Oddział Huta Oława

 
ZM SILESIA S.A. Oddział Huta Oława
ul. Sikorskiego 2
55 -200 Oława
www.hutaolawa.pl

tel.: (+48) 71 318 73 01
tel.: (+48) 71 318 73 03
fax: (+48) 71 313 40 35
e-mail: biuro.olawa@silesiasa.pl
 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting