polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujBaterpol S.A.
Baterpol S.A. Zakład Ołowiu
Ul. Obr. Westerplatte 108, 
40-335 Katowice
www.baterpol.pl


Telefon: +48 32 779 20 00
Fax: +48 32 779 20 09
Email: sekretariat@baterpol.pl
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting