*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukuj Zasady wyboru audytora

Impexmetal S.A. nie posiada sformalizowanej polityki odnośnie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego. Spółka, dbając o zapewnienie rzetelnego poziomu badania sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego), kieruje ofertę przeprowadzenia badania do renomowanych firm audytorskich, będących gwarantem, ze proces badania sprawozdania finansowego będzie przeprowadzony w możliwie szerokim zakresie.
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting