Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukuj Udział kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

   na dzień 31.12.2012  na dzień 31.12.2013  na dzień 31.12.2014  na dzień 31.12.2015 na dzień 31.12.2016
Liczba osób w Zarządzie Impexmetal S.A.

1

1

2

2

2

w tym kobiet

1

1

1

1

1
Liczba osób w Radzie  Nadzorczej Impexmetal S.A.

5

5

5

5


5
 w tym kobiet

0

0

1

1

1
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting