Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujNiezależność członków Rady Nadzorczej

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej na temat spełnienia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

OŚWIADCZENIE PANA ARKADIUSZA KRĘŻLA pobierz »
 
OŚWIADCZENIE PANA DAMIANA PAKULSKIEGO pobierz »
 
OŚWIADCZENIE PANI KARINY WŚCIUBIAK-HANKÓ pobierz »
 
OŚWIADCZENIE PANA PIOTRA SZELIGI pobierz »
 
OŚWIADCZENIE PANA PAWŁA BŁASZCZYKA pobierz »
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting