Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujza 2011 rok

 
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2011 ROK, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2011. pobierz »
 
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2011 ROK. pobierz »
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2011 ROKU. pobierz »
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting