polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujKalendarium 2012

13.11.2012 RAPORT SKONSOLIDOWANY 3Q 2012
 
22.08.2012 RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY 2012
 
28.05.2012 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IMPEXMETAL S.A.
 
14.05.2012 RAPORT SKONSOLIDOWANY 1Q 2012
 
20.04.2012 RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY 2011
 
20.04.2012 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2011
 
22.02.2012 RAPORT SKONSOLIDOWANY 4Q2011
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting