Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujKlub HUTNIK

Impexmetal S.A. Aluminium Konin, 62-510 Konin, ul. Hutnicza 1,
ogłasza, że posiada do sprzedaży lub dzierżawy niżej wymienione nieruchomości:


Klub „HUTNIK” usytuowany w centrum Konina przy ul. Dworcowej 7a. 


Klub „HUTNIK” to 3-kondygnacyjny budynek (podpiwniczony) w zabudowie wolnostojącej, położony w centrum miasta Konina, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 239/7 o powierzchni 0,0871 ha, objętej księgą wieczystą kw KN1N/00039471/8, będącej w użytkowaniu wieczystym Impexmetal S.A.
Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 979,47 m2.
Obiekt przystosowany jest do działalności gastronomicznej i kulturalnej. 
 
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie obrębu Czarków w pobliżu skrzyżowania ulic Dworcowej i Kosmonautów. W promieniu około 1000 m od nieruchomości znajdują się: na północ od nieruchomości dworzec kolejowy z dworcem autobusowym, obiekty handlowe (zlokalizowane wzdłuż ul. Dworcowej, Energetyka i Al. 1 Maja), na wschód od nieruchomości tereny zielone (po przeciwnej stronie ul. Dworcowej), bank, budynek Sądu oraz kino, puby a także w pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, na zachód przychodnie lekarskie, itp. Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Dworcowej. W sąsiedztwie znajduje się także ul. Sybiraków (od strony zachodniej wraz z terenem zieleni miejskiej). Teren nieruchomości nieogrodzony, przed budynkiem przebiega szeroki chodniki wzdłuż ul. Dworcowej z kilkoma miejscami postojowymi (na chodniku). Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – pełny. Dostępne miejsca postojowe znajdują się na ul. Sybiraków i parkingach zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy.
 
Spółka informuje, że do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli jakie przysługuje Impexmetal S.A. do przedmiotowej nieruchomości wymagana jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej.

Szczegółowych informacji udziela Pan Jarosław Czerniak,
tel. 63/247-48-44, kom.695/107-227
e-mail: j-czerniak@aluminium-konin.com.pl;

 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting