Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujKarina Wściubiak - Hankó

Karina Wściubiak - Hankó

 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Karina Wściubiak - Hankó nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO

Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 

Studia podyplomowe

  • Podyplomowe Studia Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie
  • MBA  zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 

Przebieg kariery zawodowej

Swoje doświadczenia zawodowe zdobyła w giełdowej Spółce Boryszew S.A. a następnie w Skotan S.A. Pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej w kilku spółkach, m.in. Skotan S.A. (do dziś), Midas S.A. w tej ostatniej przez okres dwóch lat była również prezesem Zarządu. Tę samą funkcję pełni w Alchemia S.A. od 2001 roku.

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting