polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujFŁT Polska Sp. z o.o.


FŁT Polska Sp. z o.o.

http://www.fltpolska.pl/pl/certyfikaty.html

Certyfikaty:

Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 9001:2008

 

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting