polski english ue
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujDział Zakupów Strategicznych 
Kierownik Zespołu Zakupów Surowców Strategicznych
Katarzyna Mazurek                   
Tel. + 48 695 107 079
e-mail: k.mazurek@impexmetal.com.pl

 
Specjalista w Zespole Zakupów Surowców Strategicznych
Jolanta Rutecka                    
  
Tel. + 48 666 035 546
e-mail: j.rutecka@impexmetal.com.pl
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting