*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujDział Marketingu

 

Specjalista ds. Marketingu
Monika Muszyńska        
   
Tel. + 48  784 915 518 
 e-mail: m.muszynska@impexmetal.com.pl  

 
 
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting