Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujCertyfikaty

Lp.

Nazwa dokumentu

Wydany przez

Data ważności

 1

 Certyfikat ISO9001

 TUV Nord

 2018-09-14 

 2

 Certyfikat ISO/TS16949

 TUV Nord

 2018-09-14

 3

 Certyfikat Akredytacji Laboratorium  Badawczego

 Polskie Centrum Akredytacji

2015-12-14

4

 Świadectwo Jakości Zdrowotnej

 PZH

2019-12-19

5

Świadectwo Jakości Zdrowotnej

 PZH

2018-07-20

6
Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli  Produkcji
 
ZETOM   
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting