Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujBaterpol S.A.

Producent


Baterpol S.A.
http://www.baterpol.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=74

Certyfikaty

  • Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 18001:2004
  • Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 14001:2009
  • Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 9001:2008
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting