Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujBATERPOL S.A.

Producent

 BATERPOL S.A.
www.baterpol.pl

Baterpol jest firmą zajmującą się recyklingiem złomu akumulatorów kwasowo-ołowiowych i ołowiu oraz znaczącym producentem stopów ołowiu i ołowiu rafinowanego. Spółka jest w posiadaniu specjalistycznych kontenerów i pojemników służących do bezpiecznego składowania złomu akumulatorowego oraz dysponuje nowoczesną bazą samochodową do ich transportu, co pozwala na efektywne pozyskiwanie akumulatorów na terenie całego kraju.

Produkty

  • ołów rafinowany i stopy ołowiu z antymonem, cyną, selenem, wapniem, srebrem
  • walcowane i wyciskane wyroby z ołowiu i jego stopów
    (blachy, taśmy, anody, rury, pręty druty)
  • polipropylen
  • siarczan sodu

Zastosowanie

  • przemysł motoryzacyjny
  • przemysł chemiczny
   
 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting