Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 years of
Aluminium Konin
NEWS
PRODUCT CATALOG
INDUSTRIAL APPLICATIONS
AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE
ELECTROTECHNICS
ELECTROTECHNICS
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE
PACKAGING
PACKAGING
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizations: WR Consulting