polski english ue
MENU
rotator aluminium 5
50 years of
Aluminium Konin
NEWS
PRODUCT CATALOG
INDUSTRIAL APPLICATIONS
AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE
ELECTROTECHNICS
ELECTROTECHNICS
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE
PACKAGING
PACKAGING
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizations: WR Consulting