polski english ue
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

Podsumowanie 18 Konkursu Ulepszeń

Osiemnasta edycja konkursu ulepszeń już za nami. W  2017 roku pracownicy Impexmetal SA Aluminium Konin zgłosili 79 ulepszeń z czego aż 64 zostały przyjęte do realizacji.  Oceniano je w kategoriach najciekawszego ulepszenia techniczno-technologicznego, poprawy bezpieczeństwa pracy oraz administracyjno-biurowej. Przy ocenianiu komisja brała pod uwagę efekty wdrożonych usprawnień. Autorzy najlepszych rozwiązań otrzymali nagrody pieniężne, a uroczyste  wręczenie listów gratulacyjnych odbyło się 2 marca. 

18 Konkurs Ulepszeń

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting