*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Podpisanie umów dotyczących zakupu nowej walcarki zimnej

19 stycznia 2018 Zarząd Impexmetal SA podpisał z Achenbach Buschhutten z siedzibą w Kreuztal (Niemcy) dwie powiązane ze sobą umowy na dostawę i montaż nowej walcarki zimnej w Zakładzie Aluminium Konin. Pierwsza z umów, zawarta w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem NCBiR ze środków unijnych, obejmuje dostawę innowacyjnych części walcarki, które pozwolą na walcowanie specjalnych stopów aluminium przeznaczonych do przemysłu samochodowego, druga natomiast dotyczy dostaw pozostałych części maszyny. Łączna wartość zawartych umów wynosi około 115 mln złotych. 

Planowany termin dostawy walcarki to I kwartał 2019 roku, a rozpoczęcie produkcji planowane jest na IV kwartał 2019 roku. 
Zakup walcarki związany jest ze strategią rozwoju Impexmetal SA na lata 2018-2026, zakładającą wzrost mocy produkcyjnych zakładu Aluminium Konin do około 200 tys. ton  rocznie.


Umowę ze strony  Achenbach Buschhutten podpisali: Właściel Axel E. Barten oraz Dyrektor Wykonawczy Rolf Wilbers, ze strony Impexmetal SA: Członek Zarządu  Jan Woźniak, Dyrektor Rozwoju i Inwestycji Paweł Rutecki oraz Prezes Zarządu Boryszew SA Piotr Szeliga.
-- 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting