polski english ue
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

Studia dualne z Impexmetal SA Aluminium Konin

Porozumienie o podjęciu współpracy prowadzącej do uruchomienia studiów dualnych na kierunkach „mechanika i budowa maszyn” oraz „energetyka” zawarte zostało 1 sierpnia przez Impexmetal SA Aluminium Konin i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie.

Strony zadeklarowały wolę współpracy naukowej, promocyjnej oraz dydaktycznej w zakresie realizacji innowacji dotyczących wymienionych kierunków studiów.

Impexmetal SA Aluminium Konin zobowiązał się zatrudnić studentów PWSZ w Koninie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/5 etatu w ramach prowadzonych studiów. Umożliwi to im zdobycie nie tylko potrzebnej wiedzy, ale także doświadczenia zawodowego w renomowanej firmie.

Porozumienie podpisali rektor PWSZ w Koninie prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak oraz Jan Woźniak, członek zarządu Impexmetal SA, dyrektor zarządzający Impexmetal SA Aluminium Konin i Robert Jeżak, dyrektor produkcji Impexmetal SA Aluminium Konin.
 

Studia dualne

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting