Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

Porozumienie o współpracy Impexmetal SA i AGH

 
Poszukiwania nowych rozwiązań dotyczących procesów wytwórczych w zakresie produkcji stopów aluminium oraz poszukiwania nowoczesnych, o lepszych własnościach wytrzymałościowych materiałów na bazie stopów aluminium, szczególnie do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, przewiduje porozumienie podpisane 2 czerwca przez Impexmetal SA i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
 
Poza tym  strony deklarują  wspólne działania w zakresie kształcenia umożliwiającego dostosowanie profilu absolwenta do aktualnych potrzeb i wymagań rynku pracy w obszarze przemysłu metalurgii stopów aluminium, poprzez konsultacje i propozycje kierunków zmian, doskonalenia i uzupełniania oferty dydaktycznej AGH oraz możliwość prowadzenia tak zwanych doktoratów wdrożeniowych.
 
Umowę parafowali Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis oraz z ramienia Impexmetal SA prezes zarządu Małgorzata Iwanejko i członek zarządu, dyrektor zarządzający Impexmetal SA Aluminium Konin Jan Woźniak.
 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting