Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujELEKTROTECHNIKA

MATERIAŁ DLA ELEKTROTECHNIKI


  Przeznaczenie:
 
Al / stop Al Stan umocnienia Zakres grubości [mm] Proponowane zastosowanie
EN AW-1050A
EN AW-1350A
wg wymagań
klientów
0.25 ÷ 1.40 uzwojenia transformatorów
EN AW-3004
EN AW-3104
O 0.2 ÷ 0.5 trzonki żarówek i świetlówek
EN AW-5754 O 0.2 ÷ 0.5 trzonki żarówek
EN AW-5005
EN AW-5754
wg wymagań
klientów
0.4 ÷ 2.0 obudowy szaf elektrycznych, kolektory słoneczne
 
 
Skład chemiczny*:
 
Al / stop Al Si [%] Fe [%] Cu [%] Mn [%] Mg [%] Zn [%] Al [%]
EN AW-1050A 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 0.07 min 99.50
EN AW-1350A 0.25 0.40 0.02 0.03 0.05 0.05 min 99.50
EN AW-3004 0.3 0.7 0.25 1.0-1.5 0.8-1.3 0.25 reszta
EN AW-3104 0.6 0.8 0.05-0.25 0.8-1.4 0.8-1.3 0.25 reszta
EN AW-5005A 0.30 0.45 0.05 0.15 0.7-1.1 0.20 reszta
EN AW-5754 0.40 0.40 0.10 0.50 2.6-3.6 0.20 reszta
* możliwa jest modyfikacja składu chemicznego pod indywidualne wymagania klientów
 
 
Aluminium Uzwojenia transformatorów
EN AW-1050A
EN AW-1350A
Czyste stopy aluminium zapewniające uzyskanie wysokiej przewodności elektrycznej
 
Stop Al Trzonki żarówek i świetlówek
EN AW-3004
EN AW-3104
EN AW-5754
Stopy te zapewniają bardzo dobre własności plastyczne umożliwiające łatwe formowanie oraz wymagane własności wytrzymałościowe i odporność cieplną w procesie zalewania szkłem.
 
Stop Al Obudowy szaf elektrycznych, kolektory słoneczne
EN AW-5005
EN AW-5754
Stopy zapewniające odpowiednią formowalność w takich procesach jak np. gięcie. Stopy przeznaczone do takiej produkcji podatne są do dalszej obróbki powierzchni, np. nakładania powłok lakierniczych. Materiał ten może być dostarczany w formie blach lub taśm.
 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting